OMV Petrom, afectată de prețul țițeiului

oil
Foto: http://www.kerneloil.com

Rezultatele financiare ale Grupului OMV Petrom din 2015 au fost sever afectate de scăderea abruptă a preţului ţiţeiului.

Grupul OMV Petrom a transmis presei rezultatele pentru T4 şi ianuarie – decembrie 2015.

“În 2015, rezultatele financiare ale Grupului au fost sever afectate de scăderea abruptă a preţului ţiţeiului. Contribuţia negativă din Upstream a fost parţial compensată de performanţă foarte bună din Downstream, demonstrând beneficiile modelului nostru de afaceri integrat. Pe parcursul anului, am răspuns prompt la deteriorarea fundamentelor de piaţă şi ne-am îndeplinit cu succes promisiunile de reducere a costurilor şi menţinere a poziţiei competitive, concomitent cu reducerea investiţiilor cu 38% faţă de 2014. Cu toate acestea, am reuşit să menţinem relativ stabilă producţia de hidrocarburi, beneficiind de investiţiile şi descoperirile din anii anteriori. În plus, sunt mândră să anunţ că, împreună cu partenerul nostru, ExxonMobil, am finalizat a doua campanie de foraj de explorare în perimetrul Neptun, care a inclus săparea a şapte sonde în total, majoritatea indicând prezenţa gazelor naturale, şi testarea cu succes a unei sonde pe structura Domino. Rezultatele sunt suficient de încurajatoare pentru a continua să evaluăm viabilitatea comercială a dezvoltării resurselor descoperite.

Ca răspuns la persistența condiţiilor de piaţă nefavorabile, vom continua să ne ajustăm nivelul de activitate, menţinând totodată o poziţie financiară solidă şi protejând fluxul de numerar extins. Aceasta include intenţia managementului de a propune nedistribuirea de dividende pentru 2015. Un cadru fiscal şi de reglementare stabil, predictibil şi favorabil investiţiilor este esenţial pentru a ne putea menţine nivelul investiţiilor în viitor, atât în vederea contracarării declinului natural, cât şi pentru dezvoltările ulterioare onshore şi offshore”, a declarat Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom.

T4/15 comparativ cu T4/14:

  •  Reacţie promptă la scăderea preţului ţiţeiului: CAPEX redus cu 49% şi OPEX în USD/bep redus cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, conducând la un flux de numerar extins neutru
  •  Upstream: producţia de hidrocarburi a scăzut cu 3%, ca efect al reparaţiilor capitale offshore planificate şi al investiţiilor mai reduse; 1,9 mld lei ajustări de depreciere înregistrate în T4/15
  • Downstream Oil: performanta îmbunătăţită datorită creşterii marjelor de rafinare şi a cererii de produse petroliere
  • Downstream Gas: volum al vânzărilor de gaze naturale cu 7% mai mic, din cauza scăderii generale a cererii; producţia netă de electricitate s-a dublat
  • Neptun Deep: finalizarea cu succes a forajului de explorare pe un teritoriu neexplorat anterior; rezultate suficient de încurajatoare pentru a continua evaluarea viabilităţii comerciale
  •  2016: deteriorarea în continuare a condiţiilor de piaţă va duce la reducerea investiţiilor cu 10-20% faţă de 2015, optimizarea portofoliului şi continuarea iniţiativelor de eficientizare a costurilor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*