Proiecte românești pentru Connecting Europe Facility

transport
Foto: http://www.frteg.com/

Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene 18 proiecte cu beneficiari români având o valoare totală de 938,4 milioane EUR, din care 647,2 milioane EUR fonduri europene nerambursabile.

Data de 16 Februarie 2016 a reprezentat data limită pentru transmiterea la Comisia Europeană a propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de proiecte din anul 2015 aferent facilității Mecanismul Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF).

Programul CEF reprezintă un mecanism de finanțare din fonduri europene nerambursabile în perioada 2014-2020 dedicat în special sectorului de transport, dar și sectoarelor de telecomunicații și energie.

Finanțarea totală prevăzută de acest mecanism pentru sectorul de transport la nivelul UE este de 26,25 miliarde EUR, din care 11,3 miliarde EUR pentru statele eligibile sub politica de coeziune.

În cadrul alocării de 11,3 miliarde EUR România are rezervată suma de 1,23 miliarde EUR. Această alocare rămâne rezervată României dacă este angajată pe proiecte în cadrul apelurilor de proiecte în perioada de până la 31.12.2016

În cadrul apelului de proiecte CEF aferent anului 2014 România a utilizat deja suma de 711,8 milioane EUR, iar la apelul din anul 2015 proiectele propuse de beneficiarii români în cadrul alocării fondului de coeziune este de 645,8 milioane EUR, ceea ce conduce la o supra-angajare a sumei alocate României cu 25%.

În perioada Martie – Aprilie 2016 Comisia Europeană va asigura evaluarea proiectelor primite în cadrul apelului de proiecte CEF 2015 și proiectele selectate vor fi propuse pentru aprobarea Comitetului statelor membre în perioada Iunie – Iulie 2016.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*