Transporturile, venituri în creștere cu profituri mici

Foto: http://weknowyourdreamz.com

Analiză Coface

Companiile din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri înregistrează venituri în creștere care se regăsesc în profituri insuficiente, conform datelor financiare disponibile pentru 2014.

Investițiile în retehnologizare reprezintă 32% din totalul activelor, semnificativ peste dinamica uzurii acestora pentru al treilea an consecutiv. Impactul nu este însă foarte vizibil, prin prisma creșterii insuficiente a profiturilor. Companiile din sectorul analizat au menținut nivelul ridicat al creditului furnizor, durata medie de plată a acestuia fiind de 122 de zile, în timp ce creanțele sunt colectate la 90 de zile.

Potrivit situațiilor financiare publicate de Ministerul Finanțelor, firmele care au domeniu principal de activitate „Transporturi rutiere de mărfuri” au generat în 2014 o cifră de afaceri totală de 30,33 MLD RON, în crestere cu 14% comparativ cu anul anterior. O mare parte din avansul veniturilor este generat de companiile deja existente pe piață. În acest context, 41% din companiile care activează în acest sector au raportat venituri în scădere în 2014.

Analizând distribuția acestor companii în funcție de cifra de afaceri, se poate constata că:

 • Aproximativ 20% dintre companiile care au depus declarațiile pentru 2014 nu au desfășurat în realitate nicio activitate;
 • Peste jumătate dintre companiile active înregistrează o cifră de afaceri mai mică de 100 K EUR/ an (2014), însă ponderea valorică în total cifră de afaceri a acestui segment este de doar 7%;
 • 157 de companii din acest sector au înregistrat o cifră de afaceri anuală mai mare de 1 MIL EUR în 2014, cu 15% mai mult față de nivelul din 2013, respectiv 1.010 companii. Acest segment reprezintă aproximativ 4% din totalul firmelor active, dar generează aproximativ 64% dintre veniturile înregistrate la nivelul întregului sector.

. Companiile din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri au profituri insuficiente

 • Rezultatul net consolidat la nivel sectorial pentru 2014 a fost de 1,8%, înregistrând o dinamică ușor crescătoare față de nivelul din trecut, respectiv 1,2% pentru anul 2013 și -1,2% în 2012;
 • Marginea operațională a crescut de la nivelul înregistrat în 2012, respectiv 0,5%, la 3,5% în 2014;
 • 47% dintre companiile care activează în acest sector au raportat o deteriorare a rezultatului net în 2014 comparativ cu anul anterior, aproximativ 16% trecând din profit în pierdere;
 • Dinamica se înregistrează pe fondul datoriilor foarte mari contractate de firmele autohtone, acestea înregistrând un grad de îndatorare total de 82%.

Excedentul de lichidități este utilizat pentru investiții în active fixe

 • Modalitatea de finanțare a investițiilor realizate de companiile autohtone nu este sustenabilă. Ponderea datoriilor pe termen scurt în total capitaluri împrumutate a crescut la peste 65%;
 • Durata medie de colectare a creanțelor a scăzut la 90 de zile, situația de lichiditate îmbunătățindu-se doar marginal, în timp ce rata de acoperire a datoriilor pe termen scurt prin trezoreria netă a crescut până la 15%. Sursa de conservare a lichidității nu este sustenabilă pe termen lung, în conditiile în care furnizorii sunt plătiți mai târziu. Excedentul de lichiditate este utilizat într-o destinație clasică, pentru investiții pe termen lung în activele fixe – mașini pentru transport, atât în 2013 cât și în 2014 – însă în defavoarea creditorilor, cum sunt furnizorii și băncile, unde îndatorarea este în ușoară scădere;
 • Durata medie de plată a datoriilor pe termen scurt a scăzut în 2014 față 2012 până la 122 zile (de la 132 de zile), în condițiile în care durata cumulată de rotație a creanțelor și a stocurilor (ciclul operațional) a scăzut cu 6 zile, raportat la 2012. Reducerea duratei de plată a datoriilor pe termen scurt (scădere de 10 zile) cu 4 zile peste scăderea stocurilor și a creanțelor (scădere de 6 zile) a încurajat companiile din sectorul analizat să finanțeze investiții importante pe termen lung (peste nivelul amortizării);

Lungimea autostrăzilor din România reprezintă sub 1% din totalul kilometrilor de drum în 2014

 • Lungimea drumurilor publice în ultimii ani a rămas aproape la fel (84.185 în 2012, 84.887 în 2013, 85.362 în 2014), deviația 2014/2013 fiind de 0,56%, în condițiile în care creșterea PIB în aceeași perioadă a fost peste nivelul potențial;
 • Lungimea autostrăzilor din România (683 km) reprezenta sub 1% din totalul kilometrilor de drum în 2014. Aceștia sunt distribuiți din punct de vedere geografic în aproape toate regiunile, mai puțin în Nord-Est și Sud-Vest Oltenia.
 • În ceea ce privește calitatea drumurilor, din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura rețelei de drumuri publice s-au înregistrat: 30.240 km (35,4%) drumuri modernizate (în proporție de 90,5% drumuri modernizate cu îmbrăcăminți asfaltice de tip greu și mijlociu), 22.088 km (25,9%) drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere și 33.034 km (38,7%) drumuri pietruite și de pământ;
 • Conform INSSE, la finalul anului 2014, drumurile publice totalizau 85.362km, din care 17.272 km (20,2%) drumuri naționale, 35.505 km (41,6%) drumuri județene și 32.585 km (38,2%), drumuri comunale. Ca număr de kilometri, pe primul loc se situează Macroregiunea doi (Regiunile Nord-Est si Sud-Est), urmată de Macroregiunea unu (Regiunile Nord-Vest și Centru).

„Anul 2014 a adus și pentru acest sector un rezultat divergent din punctul de vedere al veniturilor, nivelul acestora crescând cu 14%. Deși 41% dintre companii au raportat venituri în scădere, evoluția înregistrată de restul companiilor a fost suficientă pentru a determina un avans al veniturilor la nivel sectorial. Totuși, avansul veniturilor se regăsește foarte puțin în profituri suplimentare, dinamica fiind doar ușor crescătoare. Rezultatul net consolidat la nivel sectorial pentru 2014 a fost de 1,8%, înregistrând o dinamică sensibil crescătoare față de 2013, respectiv 1,2%. Pentru companiile din sectorul analizat, finanțarea investițiilor pe termen lung este o prioritate, mai ales că acestea au menținut termenul mediu de plată a datoriilor pe termen scurt la un nivel ridicat, de 122 de zile, cu 22 zile peste ciclul operațional, ceea ce înseamnă redirecționarea banilor destinați furnizorilor către investiții. Zilele de încasare a creanțelor, deși sub media națională, indică un sector foarte sensibil la șocuri și dependent în mare măsură de încasarea creanțelor. În acest context, aproximativ 8 din 10 companii înregistreaza un risc peste medie, a declarat Nicoleta Mărunțelu, Analist Macroeconomic Coface România.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*