Ministrul de Finanțe: Așteptăm o creștere pe termen mediu a ratei investițiilor

www.diamondcondominium.com

Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, estimează o creștere a ratei investițiilor pe termen mediu, în condițiile în care, anul trecut, aceasta a fost una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europenă.

“Creșterea economică în România este sustenabilă și se bazează pe investiții. Rata investițiilor a fost printre cele mai ridicate la nivel european, ajungând la 24,9% din PIB, și ne aşteptăm să crească pe termen mediu. Suntem conştienţi că pentru menţinerea acestor tendinţe pozitive avem nevoie de continuarea și accelerarea reformelor structurale”, a declarat Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, în cadrul lansării de către Reprezentanța Comisiei Europene în România a raportului de țară privind economia românească.

Potrivit acestui document creșterea economică a fost semnificativă în ultimii trei ani, aceasta lărgindu-și treptat baza. Începând din 2013 motoarele creșterii au trecut , treptat, de la exporturile nete la cererea internă. Consumul privat și-a revenit la nivelul maxim de după 2008, pe fondul creșterii veniturilor disponibile ale gospodăriilor, fiind impulsionat de majorarea puternică a salariilor și de inflația negativă. Investițiile s-au redresat mai încet, însă s-au apropiat de ratele de creștere din perioada anterioară crizei.

Cu toate acestea, Angela Filote, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, a subliniat faptul că Românai se confruntă cu o situație paradoxală România se află în topul creșterii în Uniunea Europeană, dar în același timp este și în topul sărăciei.

“Aceasta înseamnă că modelul de creștere nu lucrează în beneficiul cetățenilor. Comisia Europeană dorește să se asigure că evoluția economiei României este echilibrată, având drept model de competitivitate calitatea și inovarea în locul costurilor reduse cu forța de muncă”,  a declarat Angela Filote.

Conform datelor prezentate în raport, se preconizează că ocuparea forței de muncă va crește în 2016 și 2017, alături de o creștere economică susținută.

Se estimează că în 2016 și în 2017 se va înregistra o creștere semnificativă a costurilor unitare nominale ale muncii, pe fondul accelerării creșterii salariilor), în condițiile în care se preconizează o restrângere a pieței forței de muncă.

Reducerea din 2014 a contribuției la asigurările sociale a sprijinit limitarea, până acum, a costurilor unitare ale muncii, însă creșterile salariale pot să depășească, în viitor, productivitatea muncii.

Rata ocupării forței de muncă a crescut în ultimii ani, însă aceasta este mai mică decât media UE. Ponderea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare este de 17 % din populație, ceea ce este cu mult peste media UE, care este de 12 %.

Persistă dificultăți în ceea ce privește creșterea nivelului mediu de calificare a forței de muncă, abordarea problemei pe care o reprezintă rata ridicată a părăsirii timpurii a școlii și consolidarea capacității instituțiilor de pe piața muncii.

România se confruntă cu riscuri foarte ridicate de sărăcie, de excluziune socială și de inegalități în materie de venituri. Toți acești factori frânează potențialul de creștere al economiei.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*