Noi Proiecte de Ordin ale ANAF

Foto: http://bclub.co.in

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis recent presei patru noi Proiecte de Ordin ca parte a procesului de transparență decizională.

Le puteți consulta integral accesând cele patru documente anexate:

Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale precum și pentru aprobarea și modificarea unor formulare.

Proiect de Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*