Noile condiții vamale bat la poarta autorităților și a operatorilor economici

transport
Foto: http://www.frteg.com/

Interviu cu Mihai Petre, Senior Manager servicii fiscale, Deloitte România

În data de 29 Decembrie 2015 au fost publicate în Jurnalul Oficial normele delegate şi normele de implementare ale Noului Cod Vamal al Uniunii Europene. Pe baza acestora, autorităţile vamale din toate Statele Membre şi operatorii economici se vor pregăti pentru derularea operaţiunilor în noile condiţii din 1 mai 2016. Mihai Petre, Senior Manager servicii fiscale, Deloitte România, a acordat BusinessMark un interviu în cadrul căruia a oferit o serie de lămuriri asupra acestui subiect.

Mihai Petre, Senior Manager, DeloitteCe ne aduce nou 2016 din punct de vedere vamal?

Peste 1500 de pagini de legislaţie vamală scrisă mărunt-mărunt, în format de Monitor Oficial , ce trebuie parcurse de agenţii economici în următoarele săptămâni astfel încât să identifice eventualele schimbări care le vor afecta operaţiunile vamale începând cu 1 mai 2016 precum şi măsurile tranzitorii aplicabile operaţiunilor vamale în curs de desfăşurare la 1 mai 2016.

Aceste 1500 de pagini sunt conţinutul Noului Cod Vamal al Uniunii Europene şi a normele aferente ce vor intra în vigoare peste 3 luni, adică la 1 mai anul acesta.

De asemenea autorităţile vamale trebuie să aloce timp şi personal pentru a analiza în ce măsură legislaţia naţională trebuie modificată pentru a fi armonizata cu nouă legislaţie a Uniunii.

Poţi sumariza aceste 1500 de pagini în câteva cuvinte?

Pot încerca.  Predictibilitatea şi certitudinea operaţiunii de vămuire pe de-o parte. Condiţii de autorizare mai stricte pe de altă parte.  Impactul preţurilor de transfer asupra valorii în vamă. Pregătirea terenului pentru implementarea vămuirii (total) electronice, fără maldărul de hârtii care constituie “dosarul de vămuire”.

Să le luăm pe rând:

Predictibilitatea operaţiunii de vămuire – Noul Cod Vamal al Uniunii Europene oferă posibilitatea anumitor operatori economici să-şi vămuiască singuri mărfurile, la sediul lor, într-un interval de timp prestabilit.  Substituindu-se agenţilor vamali, operatorii economici ştiu cu exactitate durată operaţiunii de vămuire (minute sau 1-2 ore), când pot dispune liber de marfa importată.  În felul acesta, îşi pot planifica mai bine fluxul de producţie şi livrări, vor reduce costurile cu aşteptarea în vamă a camioanelor.
 
Certitudinea operaţiunii de vămuire –  Datoria vamală pentru orice import de mărfuri se calculează în funcţie de trei aspecte: (1) clasificarea tarifară, (2) originea mărfii şi (3) valoarea în vamă.  Orice dispută prezenta sau viitoare cu autoritatea vamală care poate expune operatorul economic la datorii suplimentare, litigii cu autoritatea vamală sau întârzieri în procesul de vămuire se învârte în jurul acestor trei aspecte.

Ce a făcut legiuitorul European în trecut pentru a da o certitudine operatorului economic?  A creat instrumente cu caracter obligatoriu atât pentru agentul economic cât şi pentru agentul vamal ce pot fi obţinute în avans.  Sunt similare cu Soluţiile Fiscale Individuale Anticipate care există în România în prezent în legătură cu tratamentul unei tranzacţii din punct de vedere TVA, impozit pe profit etc.

Prin Noul Cod Vamal, aceste instrumente devin mai eficiente la nivel European, pot fi urmărite mult mai uşor În fiecare ţară membră UE şi partenerii de încredere ai vămii – operatorii certificate AEO beneficiază de mai multe facilitate decât în prezent.  Ce altceva?

Mai mult, Noul Cod Vamal crează cadrul necesar obţinerii unui instrument obligatoriu complet nou, şi anume Informaţia Obligatorie de Valoare în Vamă.  Până în prezent, aveam posibilitatea asigurării unei clasificări tarifare corecte, a unei dovezi de origine corecte.  De anul acesta vom avea posibilitatea asigurării unei valori în vamă corecte.

În felul acesta, operatorii economici diligenţi îşi pot asigura integral activitatea prin prisma celor trei aspecte care influenţează datoria vamală, clasificare tarifară, origine şi valoare în vamă.  Practic, expunerea operatorilor economici unui eventual litigiu cu autorităţile vamale tinde spre zero, lucru dorit de toţi operatorii economici corecţi şi diligenţi.

Condiţii de autorizare mai stricte pe de altă parte.

Vămuirea mărfurilor în afara biroului vamal impune operatorilor economici deţinerea de autorizaţii din partea autorităţii vamale. Cerinţele pentru obţinerea lor s-au diversificat potrivit Noului Cod Vamal după cum urmează:

-Acces la sistemele IT
-Standarde de calificare profesională în domeniul vamal
-Proceduri interne

Pregătirea terenului pentru implementarea  vămuirii (total) electronice

Pentru a optimiza timpul de vămuire până în 2020 va fi implementată vămuirea electronică. Utilizând un program securizat de legătură între sistemele informatice al autorităţilor vamale şi cel al operatorilor economici, declaraţiile vamale vor putea fi completate şi documentele necesare ataşat la acestea, direct din locaţia celui care declară mărfurile. În statele membre în care a fost implementată deja vămuirea electronică (de ex. Franţa) s-a constatat reducerea timpului de vămuire de la câteva ore până la câteva minute, ceea ce oferă o mai mare flexibilitate agenţilor economici în utilizarea mărfurilor importate cât şi în reducerea costurilor logistice cu transportul şi staţionarea mărfurilor în vederea vămuirii.

Impactul preţurilor de transfer asupra valorii în vamă

Autorităţile fiscale şi vamale au început să acorde o atenţie sporită situaţiilor în care tranzacţiile au loc între părţi legate. Ajustările preţurilor de transfer la final de an, pot duce la modificări semnificative asupra  valorii în vamă cu plata taxelor vamale şi a penalităţilor de întârziere aferente.

Interviu BusinessMark.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*