Clifford Chance: Concurența – o temă globalizată

http://www.competing.com

Clifford Chance a lansat recent raportul global privind tendințele antitrust Global antitrust trends 2016.

Investigațiile de dreptul concurenței devin tot mai complexe și interconectate, pe măsură ce din ce în ce mai multe jurisdicții își consolidează cadrul de reglementare, iar autoritățile de resort colaborează tot mai strâns la nivel internațional. În acest context, riscurile și implicațiile de conformare pentru companii sporesc.

Cel mai recent raport privind Tendințele globale Anti-trust publicat de Clifford Chance identifică principalele teme de interes pentru peisajul concurențial din 2016, pe baza datelor statistice și a analizelor sectoriale și multi-jurisdicționale.

„Raportul confirmă ceea ce anticipam acum câteva luni, pornind de la tendințele identificate atât prin activitatea noastră pe plan local, cât și din jurisprudența europeană și a alor jurisdicții la care avem acces”, spune Diana Crângașu, Senior Associate și coordonator al practicii de dreptul concurenței în cadrul Clifford Chance Badea. „Vorbim tot mai mult despre eforturi multijurisdicționale extinse, mai multă vigilență în activitatea M&A și despre rolul esențial al programelor de conformare în companii”.

La nivel european, devine tot mai bine conturat accentul autorităților pe prevenție și clemență. Astfel, valoarea amenzilor antitrust centralizate pentru 2015 – 364,5 milioane de euro – reprezintă mai puțin de un sfert din totalul pe 2014. În același timp, valoarea reducerilor de amenzi în urma acordurilor de clemență și imunitate agreate anul trecut cu diverse companii a fost de 646 milioane de euro (față de 2014, când au reprezentat mai puțin de jumătate), aproape două ori mai mare decât valoarea amenzilor finale acordate. Această tendință este susținută, pe de o parte, de vigilența sporită a companiilor, precum și de stimulentele financiare pentru informări oferite autorităților cu privire la eventuale fapte anti-concurențiale.

Diana Crângașu adaugă: „România a înregistrat, în 2015, primul caz de investigație declanșată ca urmare a unei aplicații de imunitate, precum și un număr record de amenzi și solicitări privind procedura tranzacționării (recunoașterii; procedură menită să încurajeze companiile să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale în orice moment pe parcursul investigației, pentru a beneficia de o reducere a amenzii)”.

Primele 10 industrii afectate de amenzi (valoarea totală calculată ca procent din cifra de afaceri anuală a întregului sector, la nivel global, pentru cele mai importante state) sunt, în ordinea importanței, potrivit datelor globale centralizate începând cu 2004: produse minerale non-metalice (sticlă, ceramică, ciment, etc.) – cu o pondere de peste 1%; producția de echipamente electronice, calculatoare și produse optice; produse chimice; echipamente și mașini grele; echipamente electrice; industria farmaceutică; industria produselor de cauciuc și plastic; serviciile financiare (cu excepția industriei de asigurări și pensii); producția de haine și accesorii; industria producătoare de băuturi.

Primele zece industrii ca număr de investigații antitrust derulate în prezent, în cazurile anunțate public în statele considerate pentru analiză sunt, în ordine descrescătoare: industria producătoare de mașini și componente; serviciile financiare; producția de echipamente electronice, calculatoare și produse optice; industria alimentară; industria de management al deșeurilor și reciclare; transportul feroviar; transportul maritim; industria chimică; industria farmaceutică; produse minerale non-metalice.

În România, investigațiile de concurență din ultimii au vizat cu precădere industrii precum energia, telecomunicațiile, retail-ul alimentar, sectorul bancar și al asigurărilor, industria farmaceutică, precum și sectorul de licitații publice.

„Indiferent de domeniul de activitate, toate companiile trebuie să își definească și să implementeze un set de bune practici menite să prevină o eventuală încălcare a legislației concurenței și riscurile aferente”, subliniază Diana Crângașu. „Expunerea provocată de o eventuală investigație poate imprima incertitudine unui jucător economic, având implicații majore atât în plan operațional și financiar, cât și de imagine publică și cultură organizațională”.

Raportul integral: http://www.cliffordchance.com/thought_leadership/insights/global-antitrust-trends-2016.html

Diana Crângașu este specializată în dreptul concurenței. A acordat consultanță societăților pe aspectele de concurență specifice tranzacțiilor domestice și transfrontaliere, dar și pe investigații ale autorităților de concurență, lucrând și cu birourile din Paris, Londra și Bruxelles din rețeaua Clifford Chance, în notificări ale tranzacțiilor la Comisia Europeană, la autoritatea de concurență din Franța sau în investigații privind practici anti-concurențiale, abuz de poziție dominantă și ajutor de stat. A coordonat notificări concomitente ale tranzacțiilor în România și autoritățile naționale de concurență din regiunea SEE. În 2012, a fost detașată în biroul din Paris, unde a lucrat pe dosare franceze și europene de concurență.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*