ARB salută intrarea în vigoare a insolvenței persoanelor fizice

insolvency
Foto: https://blog.sprinklebit.com

Asociația Română a Băncilor (ARB) salută decizia Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților care ar putea conduce la intrarea în vigoare mai devreme cu șapte luni a Legii 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, termenul propus fiind de 1 iunie 2016, potrivit informațiilor cuprinse în comunicatul de presă postat pe site-ul Camerei Deputaților.

Debitorii de bună credinţă care întâmpină dificultăţi financiare pot opta pentru instituirea unei
proceduri colective pentru redresarea situaţiei lor financiare prin stingerea datoriilor, conform Legii 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. În procedura insolvenţei se suspendă executarea silită şi se stopează calculul de dobânzi/ penalităţi. Avantajul major al legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice faţă de legea privind darea în plată este că după insolvenţă debitorul persoană fizică de bună credinţă poate rămâne în posesia bunului imobil care este adus în garanţie la creditul angajat, pe când darea în plată înseamnă pierderea locuinţei de familie/ terenului.

În cadrul procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul rămâne cu garanţiile în proprietate dacă respectă planul de rambursare ce prevede acoperirea a cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor. Instanţa poate dispune ca debitorul să fie eliberat de datorii în cadrul procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active, după lichidarea de active şi efectuarea de plăţi către creditori.

Asociaţia Română a Băncilor susţine aplicarea acestei soluţii privind insolvența persoanelor fizice pentru debitorii de bună credinţă care întâmpină dificultăţi financiare, în acest mod fiind asigurate stabilitatea şi predictibilitatea cadrului legislativ şi a raporturilor de creditare, fiind evitate hazardul moral şi consecințele negative atât pentru consumatori, sistemul bancar, cât şi pentru economie în general.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*