CFR Călători estimează un profit de 1,23 milioane de lei pentru 2016

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al  Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători  “CFR-Călători”. Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 2.232,5 milioane lei (în creștere cu 5,74% față de preliminatul anului 2015), cheltuielile totale la 2.231,2 milioane lei, înregistrându-se astfel un profit brut în sumă de 1,235 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, subvenția pentru transportul feroviar de călători comunicată de Ministerul Transporturilor pentru anul 2016 este de 1.224,3 milioane lei.

Compania are alocată pentru investiții suma de 76,94 milioane de lei, fonduri din care vor fi finanțate proiecte de modernizare a transportului feroviar de călători, respectiv achiziționarea de rame electrice sau trenuri electrice noi, de vagoane și locomotive.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 679,89 milioane lei, din această sumă, fondul de salarii reprezintă 505 milioane de lei. Numărul efectiv de personal estimat pentru finalul anului 2016 este de 12.764 de angajați.

Plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015, respectiv de la 210 milioane lei la 178,5 milioane lei, iar creanțele restante sunt estimate la 60 milioane lei.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*