De mâine sunt posibile noi operațiuni pe Bursă

Stock
Foto: http://stockmarket-watch.com

Bursa de Valori București (BVB) și Depozitarul Central (DC) anunță posibilitatea de a derula operațiuni de împrumut de instrumente financiare, vânzare în lipsă și cumpărări în marjă din 2 august 2016 într-un cadru de reglementare nou și flexibil, care va permite investitorilor să beneficieze de orice tendință a pieței.

BVB și DC au parcurs toate etapele necesare modificării reglementărilor proprii și au primit toate avizele necesare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR). Participanții la sistemul de tranzacționare și decontare vor oferi aceste operațiuni la discreție.

 “Vânzarea în lipsă reprezintă un element indispensabil unei piețe de capital dezvoltate. Aceasta creează noi posibilități pentru investitori, prin protejarea valorii investițiilor și prin șansa de a câștiga din tranzacționarea speculativă intensivă. Împrumutul de instrumente financiare va genera noi venituri pentru creditori și o siguranță a vânzărilor în lipsă pentru piață. Încheierea procesului de reglementare marchează o realizare semnificativă în modernizarea pieței de capital românești și deschide calea participanților la piață să utilizeze aceste posibilități mult așteptate”, a declarat Ludwik Sobolewski, Director General Bursa de Valori București.

Printre cele mai importante modificări aduse reglementărilor BVB sunt:

  • Posibilitatea de a efectua operațiuni de vânzare în lipsă pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare la Bursa de Valori București, indiferent de tipul și caracteristicile acestora;
  • Posibilitatea de a introduce ordine de vânzare în lipsă fără restricții de preț, volum minim sau tip de ordin;
  • Eliminarea obligativității mărcarii specifice a ordinelor de vânzare în lipsă.

“Această nouă realizare îmbunătățește calitatea infrastructurii pieței de capital, facând-o mai competitivă față de alte piețe din Europa de Est și atrage atenția jucătorilor internaționali. Trecerea României din antecamera fluxurilor globale de capital spre familia piețelor economiei libere și deplin funcționale reprezintă un parcurs istoric și așteptăm cu nerăbdare continuarea cooperării productive cu participanții la piață, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu factorii de decizie politică”, a spus Lucian Anghel, Președinte Bursa de Valori București.

Printre cele mai importante modificări aduse reglementărilor DC sunt:

  • Eliminarea obligației utilizării unui contract standard de împrumut și transmiterea acestuia la Depozitarul Central;
  • Posibilitatea de a efectua operațiuni de împrumut cu toate instrumentele financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central;
  • Constituirea de garanții pe o arie mai largă de instrumente financiare;
  • Extinderea scopurilor pentru care se pot realiza operațiuni de împrumut;
  • Eliminarea numărului maxim de zile lucrătoare aferente unui împrumut de instrumente financiare;

“Variantă îmbunătăţită a serviciului de împrumut de acţiuni aduce flexibilitate, răspunde cerinţelor pieţei şi asigură cadrul necesar creşterii lichidităţii, o cerinţă pe care piaţa românească de capital trebuie să o îndeplinească pentru a trece la statutul de piaţa emergentă. Acest proiect este rezultatul efortului tuturor actorilor pieţei – reglementatori, infrastructuri, intermediari – fiind o dovadă a faptului că scopul comun de a dezvolta piaţa financiară din România pune la aceeaşi masă toate părţile implicate şi generează o cooperare eficientă”, a declarat Silvia Buicănescu, Director General Depozitarul Central.

Din anul 2014, Depozitarul Central a pus la dispoziţia participanţilor o nouă facilitate pentru operaţiunile de împrumut de instrumente financiare, ce permite vizualizarea ofertelor de împrumut şi a caracteristicilor acestora.

Vânzarea în lipsă presupune vânzarea unor titluri pe care un investitor nu le deține, cu anticiparea de a realiza profit din diferența de preț dintre vânzarea în lipsă și cumpărarea viitoare a instrumentelor financiare. Vânzarea în lipsă implică un împrumut prealabil de acțiuni sau alte instrumente financiare prin intermediul unui cont în marjă și vânzarea lor, urmând ca ulterior, aceste acțiuni să fie cumpărate din piață și restituite brokerului. Cumpărările în marjă se efectuează pe baza unui credit acordat de broker clientului, astfel încât investitorul să poată realiza achiziții.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*