Ivestitorii în Fidelis 2015 primesc prima dobândă

Foto: https://www.glifinance.com
Ministerul Finantelor Publice anunță că, în data de 27.06.2016, va efectua prima plată de dobândă în valoare de 21,50 RON/obligațiune, aferentă titlurilor de stat simbol R1706A, cod ISIN RO1517DBP010, ce au fost emise conform Prospectului de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS.
Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor reprezentând dobânzi către Deținătorii de titluri de stat, iar plățile vor fi realizate prin intermediul Raiffeisen Bank SA, în calitate de Agent de Plată.
Plățile de dobânzi scadente la data de 27.06.2016 se vor realiza prin următoarele modalități:
1)        Plățile către Deținătorii de titluri de stat persoane fizice și juridice care la data de referință 22.06.2016 dețin titluri de stat evidențiate în conturi de instrumente financiare deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central (societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit), se realizează prin transfer bancar în conturile Participanților, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, la data plății.
2)        Plățile către Deținătorii de titluri de stat persoane fizice si juridice care la data de referință 22.06.2016 dețin titluri de stat evidențiate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, se realizează prin:
a)        transfer bancar în conturile Deținătorii de titluri de stat, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, la data plății. Documentația necesară plaților prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni se poate depune în original la sediul Depozitarului Central SA sau se poate transmite prin poștă la adresa Depozitarului Central SA (București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2).
b)        plata in numerar la ghiseele agentiilor Raiffeisen Bank numai catre deținătorii de titluri de stat persoane fizice
Exemplu de calcul:
Data de plată a dobânzii: 27.06.2016
Valoarea nominală a unui titlu de stat : 1.000 lei
Perioada de dobândă: de la 25.06.2015 inclusiv, până la 24.06.2016 inclusiv
Numărul efectiv de zile din perioada de dobândă : 366 zile
        Rata  dobânzii : 2,15% pe an
        Dobânda/titlu de stat se calculează utilizând următoarea formulă:
Dobanda = (Valoarea nominala x Rata dobanzii (%) x Numar zile acumulate) / Numar zile an curent;
Unde:
–        Dobanda = valoarea Dobanzii pentru fiecare Data de Plata a Dobanzii pentru un Titlu de stat;
–        Valoare nominala = valoarea nominala a unui Titlu de stat, respectiv 1.000 lei
–        Rata Dobanzii = publicata in Data Alocarii
–        Numar zile acumulate = numarul efectiv de zile din Perioada de Dobanda;
–        Numar zile an curent = numarul efectiv de zile din Perioada de Dobanda;
–        An curent = perioada de Dobanda curenta.
Dobânda aferente fiecarui titlu de stat, plătibila la data scadentă de 27.06.2016 este:
(1.000 lei x 2,15% x 366 zile )/366 zile = 21,50 lei/titlu de stat

În iulie, Ministerul Finanțelor Publice lansează o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație. Aceasta marchează Centenarul Unirii și va avea scadența în anul 2018, la 100 de ani de la Marea Unire. Orice persoană fizică, de peste 18 ani, poate participa la această emisiune jubiliară prin cumpărarea de titluri de stat cu o valoare nominală de 100 de lei.
La scadență, Ministerul Finanțelor Publice va organiza o loterie aniversară prin care 100 de persoane fizice, deținători de titluri de stat ai emisiunii jubiliare, vor câștiga premii de câte 1000 de LEI fiecare, indiferent de numărul de titluri deținute.
Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în Prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS, accesând site-ul, www.mfinante.ro, secțiunea Programul FIDELIS emisiune 2015, pe pagina de Facebook Fidelis Ministerul Finantelor Publice, sau pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro,  pagina emisiunii cu simbol R1706A.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*