MFP clarifică tratamentul fiscal pentru darea în plată

Foto: http://www.worldpropertyjournal.com

În urma solicitărilor venite pe tema impozitării imobilelor ce fac obiectul dării în plată, Ministerul Finanțelor Publice comunică următoarele:

Darea în plată a unui bun imobil este considerată, din punct de vedere fiscal, un transfer al dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și se impozitează în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la valoarea declarată în actul de dare în plată.

Impozitul este datorat de către debitor și se plătește conform prevederilor Codului fiscal.

Concret, în cazul unui imobil dobândit în 2008 cu un debit pentru care se face darea în plată de 500.000 de lei (prin debit înțelegem datoriile din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare) și cu o valoarea  minimă stabilită de Camerele notarilor publici, de 400.000 de lei, valoarea la care se calculează impozitul pe venit este cea a debitului, adică la 500.000 de lei.

Menționăm că, atât Legea nr. 77/2016, privind darea în plată, cât și Legea  nr. 227/2015, privind Codul fiscal nu cuprind excepții de la plată impozitului pe venitul din transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal în cazul stingerii unor debite prin darea în plată.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*