Sunt șomer, vreau să muncesc, dar nu-mi caut de lucru

Foto: http://thewelllog.com

În anul 2015, 361.000 de persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul, potrivit INS.

În 2015 populația României cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani număra peste 15,2 milioane locuitori. Dintre aceștia, circa 8,5 milioane erau persoane ocupate, aproximativ 6 milioane erau persoane inactive, iar 624.000 erau șomeri.

Potrivit INS, ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2015 de 2,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent. Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 361.000, în scădere cu 4,9% faţă de anul anterior.

În anul 2015, 268.000 persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 2,9% din populaţia activă, 3,1% din populaţia ocupată şi 31,6% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a crescut cu 30.000.

Analiza INS poate fi vizualizată integral aici.

Rata şomajului este este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale. Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume:

– persoane subocupate;

– persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul;

– persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

Setul de 3 indicatori constituie „arii” de întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte, după cum se poate observa din diagrama de mai jos.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*